Villa Aurora Artist Fellows 2021

Bettina Wilpert | Image: Sabrina Richmann

Bettina Wilpert | Writer

Aug, Sep

Ulu Braun | © Private

Ulu Braun | Filmmaker

Oct, Nov, Dec

Nadine Fecht | © Clara Bahlsen

Nadine Fecht | Visual Artist

Jul, Aug, Sep

Nora Fingscheidt | Image: Philip Leutert

Nora Fingscheidt | Filmmaker

May, Jun

Marc Fromm | Image: Marco Warmuth

Marc Fromm | Visual Artist

Jul, Aug, Sep

Colin Hacklander

Colin Hacklander | Composer (together with Farahnaz Hatam)

Oct, Nov, Dec

Anna Sofie Hartmann | Filmmaker

Oct, Nov, Dec

Farahnaz Hatam | Composer (together with Colin Hacklander)

Oct, Nov, Dec

Paul Hutchinson | Image: Hutchinson

Paul Hutchinson | Visual Artist

Sep, Oct, Nov

Isabelle Stever | © Sebastian Schrade

Isabelle Stever | Filmmaker

Oct, Nov, Dec

Robin Stretz

Robin Stretz | Visual Artist

Jul, Aug, Sep

Sarah Szczesny | Visual Artist

Oct, Nov, Dec

Emir Olivares | Feuchtwanger Fellow

Jul, Aug, Sep